DIGITALIZUJEME FIRMY

Neplýtvejte časem a lidskými zdroji. Digitalizujte.

Přínosy digitalizace

Ušetříte spousty času

Přenechte rutinní administrativní práce softwarovým robotům. Všude, kde se pracuje s informacemi na papíře nebo Excelu bývá obrovský potenciál ušetřit čas. Přitom ani nemusíte příliš měnit Vaše zvyklosti.

Přínosy
 • významná úspora času a tedy i peněz
 • odbourání rutinní práce
 • efektivnější využití zaměstnanců

Rychlá návratnost investic

Digitalizace šetří zejména lidskou práci. Ačkoliv může být proces digitalizace relativně nákladnou záležitostí, návratnost bývá zpravidla 12-24 měsíců !

Pokud se digitalizace spojí s dotačními programy, je výsledek ještě lepší.

Přínosy
 • rychlá návratnost investic
 • velká podpora dotačních programů EU a ČR
 • další nefinanční přínosy

Můžete získat dotace

Digitalizace je jednou ze základních priorit EU, a to nejen s cílem oživit ekonomiku například z důvodu pandemie. Využijte možnosti získat dotace na digitalizaci Vaší firmy.

Pomůžeme Vám.

 

Přínosy
 • významná úspora investic
 • zrychlení návratnosti investic
 • zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Větší atraktivita pro uchazeče

Vedlejším efektem digitalizace je zvýšení atraktivity Vaší firmy zejména pro mladé uchazeče o práci.

To může být zcela zásadní konkurenční výhoda pro další růst firmy.

Přínosy
 • více možností pro homeoffice
 • větší výběr mezi uchazeči
 • flexibilní a moderní image firmy

Aktuality

Jsme partneři asseco solutions v projektu


 

Časté dotazy:

Chápeme. Každý je v současnosti vytížený. Pokud ale budete pokračovat stejným způsobem, ruce se vám neuvolní. Ani vašim schopným zaměstnancům. 
Stačí, když zanalyzujeme vaši situaci a potřeby, navrhneme řešení, a pak se do digitalizace pustíme. Pod dohledem vašeho dedikovaného kolegy. Téměř o nic se nemusíte starat.

Zvlášť v této ekonomicky problematické době není na rozhazování. Skvělé ale je, že je stále odkud brát. Evropské fondy maximálně podporují digitalizaci a my víme, jak pro vás investici zajistit. 

Získat dotaci z Evropských fondů je zdlouhavý proces pro někoho, kdo to dělá poprvé. Rádi pro vás zajistíme kompletní servis, který zahrnuje detailní plán digitalizace na míru vašim potřebám, veškerou dokumentaci pro získání dotace a plán finanční návratnosti.

Ani Řím nepostavili za den. Někdy jde z obrovských kroků strach, ale v tomto případě to není nutné. Probereme, co je potřeba, vymyslíme nejvhodnější řešení a připravíme detailní plán postupu i s časovým harmonogramem.  

My nenabízíme krabicové řešení, jelikož z praxe víme, že každá společnost má jiné potřeby a požadavky. Digitalizaci pro vás připravíme na míru a to tak, aby vás zatížila co nejméně. Máme k dispozici spousty námi vytvořených modulů, které se snadno rozšíří a doplní podle vašich požadavků. Díky tomu vývoj netrvá dlouhé měsíce, a i přes to, že jde o řešení na míru, významně ušetříte.

Buďte efektivnější! Protože to lze ...