INTERNATIONAL FOOD STANDARD

Digitální systém
pro řízení a kontrolu IFS

Na výrobce, dodavatele a zpracovatele potravinářských výrobků je z hlediska garance kvality a spolehlivosti kladen stále větší důraz. Dodavatelé certifikovaní v oblasti zajištění bezpečnosti potravin jsou často vyhledáváni obchodními řetězci i maloobchodníky a některé řetězce přímo certifikaci vyžadují.

 

Proto jsme ve spolupráci se společností působící v potravinářském průmyslu jako poradce v oblasti přípravy na certifikační audity Potravinářské poradenství s.r.o. vyvinuli níže uvedený on-line systém pro řízení IFS. Hlavním akcelerátorem pro tuto snahu bylo našim zákazníkům výrazně zjednodušit, zrychlit a částečně automatizovat procesy spojené s IFS tak, aby pro ně dodržování podmínek standardu a následné auditování bylo co nejsnazší.

Digitální IFS

Konec Wordu a Excelu

Jak to probíhá?

01

Nastudování IFS zákazníka

02

Návrh řešení digitální podoby

03

Implementace a zakázkové úpravy

04

Zaškolení personálu

05

Pilotní provoz

Co tím získáte?

01

Pravidelné + ad-hoc kontroly

02

Nápravná opatření a formuláře

03

Nastavitelné alerty se zohledněním organizační struktury

04

Archiv a trasabilita protokolů

05

Možnost napojení na výrobní systém (ERP) a fyzické periferie (váhy, počítadla, teploměry apod.)

Výhody

Multiplatfomně dostupná
real-time data

Zjednodušení a zrychlení auditů

Okamžité notifikace expirace kontrol, neshod a závad

Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců

Samostatný systém s možností napojení na ERP a fyzické periferie

Široká škála čidel, vč. IoT

PROČ VYUŽÍT NAŠE ŘEŠENÍ

 • Získáte komplexní samostatný systém pro digitalizaci IFS, který funguje nezávisle na Vašem ERP
 • Unikátní řešení na trhu
 • Zrychlení a zefektivnění interních a externích auditů
  • Transparentní a ucelené prokazování v rámci auditu
 • Rychlá návratnost investice
  • Možnost využití dotačních titulů
 • Komplexní modulové řešení
  • Zakázkový systém za nezakázkové ceny
  • Rychlé přizpůsobení změnám v IFS
 • Eliminace chybovosti automatizací a digitalizací administrativních procesů
 • Digitalizujte komplexně
  • Spolupráce s IT společností Pro Holding CZ, která se zabývá všeobecnou digitalizací firem
  • Spolupráce s konzultační společností 
   Potravinářské poradenství s.r.o., jejíž činností je příprava podniků na certifikace IFS, BRC, FSS 22000 apod.

O SYSTÉMU

01

Pravidelné činnosti a kontroly

Systém disponuje výkonným nástrojem pro vytváření pravidelných činností. Pomocí šablon můžete rychle vytvářet nové činnosti, které je nutné pravidelně provádět a delegovat na konkrétní pracovníky. Kromě pravidelných činností lze vytvářet také jednorázové, které se spouští podle potřeby a nebo jako nápravná opatření. Pokud taková kontrola nebude včas provedena, nebo bude obsahovat nesoulad, může být nadřízený pracovník okamžitě informován. Jakékoliv dokončení pravidelné činnosti generuje protokol a ukládá do digitálního archivu.

02

Formuláře a nápravná opatření

V systému lze vytvářet i jednorázové formuláře, které nemají povahu checklistů, ale jen pasivního zápisu téměř čehokoliv. Lze tak vytvářet také nápravná opatření a provázat je s činnostmi, které nebyly dokončeny jako vyhovující. Formuláře je možné designovat a přiblížit se tak reálné podobě aktuálně používaných formulářů.

03

Napojení na ERP a periferie

Systém může fungovat izolovaně, ale také s napojením na výrobní software (ERP). Lze tak vyplňování záznamů o činnostech a kontrolách ještě více zrychlit a zejména eliminovat chyby. Je možné se například napojit na seznam pracovišť a pracovní příkazy, automaticky doplňovat informace o výrobku, šarži, normovanou hmotnost, toleranci apod.
Díky možnosti napojení fyzických periferií lze snadno automaticky načítat např. teplotu (také z vozidel), hmotnost výrobku, množství, rfid kód atd.

04

Digitální archiv protokolů, záznamů a trasabilita

Veškeré protokoly i formuláře jsou k dispozici v digitálním archivu. Lze je snadno a rychle vyhledat. Kromě jiného je možné filtrovat podle kódu výrobku, šarže nebo výrobní trasy a díky tomu rychle trasovat historii výrobku z hlediska IFS. Dokumenty lze přímo posílat do e-mailu kontrolním pracovníkům, odběratelům, nebo komukoliv jinému. Takovéto dokumenty je možné digitálně podepisovat a garantovat jejich obsah a identifikovat osobu, která dokument schválila/vytvořila.

Digitální řešení IFS Food

Zjednodušení a zrychlení auditů