DIGITALIZACE PRACOVNÍCH POSTUPŮ A KONTROL

"Excelovské tabulky jsou skvělý nástroj jen do té doby, dokud je nemusíte manuálně plnit."

 

Vyplňování checklistů, hlídání revizí, opakované kontroly nebo nepravidelné činnosti, ke kterým musíte udělat zápis, je časově i finančně náročné. Připravit pak dokumenty ke kontrole či auditu vytíží zaměstnance ve středně velké firmě i na několik dní. 

 

Nebylo by jednodušší pořizovat všechny záznamy o činnostech rovnou v digitální podobě s nastavenými notifikacemi? 
 

Víte, že stereotypní a neefektivní náplň práce je 2. nejčastějším důvodem, proč zaměstnanci odcházejí? Pravidelný sběr dat a jejich vyhodnocování jsou pro současný byznys a strategii klíčové, není ale třeba kvůli nim vytěžovat zbytečně zaměstnance, kteří by svou prací mohli pomáhat s rozvojem firmy.

Neplýtvejte časem a lidskými zdroji. Digitalizujte.

DIGITALIZACE IFS

Co to je

Nástroj je určen primárně pro firmy v oblasti výroby, manipulace, distribuce,  dopravy, skladování a prodeje potravin.

Tento nástroj vám umožní kontrolu dodržování standardů IFS skrze přehledný a ucelený systém pro veškeré kontrolní procesy – to vše v reálném čase.

Umožňuje napojit systém na fyzická čidla a měřidla s automatickým zanášením a kontrolou dat do protokolů.

Data pak lze v online systému pravidelně kontrolovat dle přednastavených aspektů IFS.

Vše probíhá maximálně automatizovaně, elektronickou formou a s možností dálkového přístupu.

Více o digitálním IFS

Přínosy

 • Digitalizace veškerých tabulek, formulářů a dokumentů
 • Digitální pořizování dat pro kontrolu dodržování standardů IFS
 • Přehled nad průběhem celého procesu v reálném čase
 • Verzování (uchovávání historie veškerých provedených změn)
 • Dohled nad trasabilitou výrobků
 • Snížení chybovosti automatizací a digitalizací administrativních procesů
 • Významná úspora času s možností zpětných kontrol
 • Rychlé, transparentní a ucelené prokazování v rámci auditu

Budete překvapeni, kolik práce vám digitální IFS ušetří!

DIGITALIZACE HACCP

Co to je

Nástroj je určen primárně pro stravovací zařízení – restaurace a firmy v oblasti výroby, zpracování, manipulace, distribuce, skladování a prodeje potravin.

Tento nástroj vám umožní kontrolu a uchování povinné evidence dat (teploty apod.) – to vše v reálném čase.

Umožňuje napojit systém na fyzická čidla s automatickým zanášením a kontrolou dat do protokolů.

Vše probíhá maximálně automatizovaně, elektronickou formou a s možností dálkového přístupu.

Přínosy

 • Snadné generování archivovtady ání a dohledatelnost generovaných protokolů a dokumentů
 • Eliminace neprovedení povinných činností
 • Rychlý přehled povinných činností a kontrol v kalendáři
 • Možnost nastavení alertů = minimalizace odpisů surovin
 • Přehled v reálném čase
 • Zvýšení efektivity procesu a uchování povinné evidence dat (teploty apod.)

DIGITALIZACE REVIZÍ

Co to je

Tento systém pro správu revizí zařízení zjednodušuje vytváření revizních zpráv zařízení a vybavení, jako jsou např. hasicí přístroje, stroje, jeřáby a jakákoliv další  zařízení.

Cílem tohoto nástroje je výrazně zrychlit a zefektivnit správu a vytváření revizních zpráv.

Systém je optimalizován pro provoz na tabletu a disponuje ergonomickým rozhraním pro práci v terénu.

Data se automaticky verzují (systém uchovává historii veškerých provedených změn).

Přínosy

 • Ergonomické řešení uzpůsobené pro tablet, technik vyřizuje vše přímo na místě kontroly a zasílá klientovi revizní zprávu
 • Automatické vytváření a správa revizních zpráv
 • Automatické notifikace týkající se jednotlivých revizních činností
 • Přehled v reálném čase nad průběhem celého procesu
 • Speciální přístup k revizním zprávám pro klienty
 • Úspora času, zjednodušení a zefektivnění celého procesu

Příklad z praxe: Systém pro správu revizí zařízení


Cílem bylo výrazně zrychlit průběh záznamu a vytváření revizních zpráv zařízení a vybavení firmy. Ať už šlo o revizi hasících přístrojů, strojů, jeřábů či elektrozařízení. Díky ergonickému řešení uzpůsobeného pro tablet tak technik nyní může vše vyřídit přímo na místě kontroly a zaslat revizní zprávy ještě před odjezdem z místa. Tento záznam/protokol je naprosto transparentní a dohledatelný po připojení odkudkoliv a kdykoliv. více Případová studie