Česky

Moduly publikačního systému PSyO

Ankety

Díky modulu Ankety můžete zjišťovat názory návštěvníků Vašeho webu na určité otázky, produkty, události apod. Každá anketa může obsahovat libovolný počet možných odpovědí na Vaši otázku. Poměr hlasování je vyjádřen procentuálně s uvedením celkového počtu hlasujících lidí. S přidáním dalšího jazyka lze vytvářet multijazyčné ankety.

 

Články

Publikace článků stylem internetových novin - anotace + celý článek. Členění do kategorií, načasování publikace, schvalování, hodnocení článků, komentáře čtenářů ke článku, přístupová práva (nutný modul uživatelé).

Diskuzní forum

Plnohodnotné diskusní fórum se všemi běžnými funkcemi, správou témat, práv k jednotlivým tématům, možnosti řízené registrace, práce s uživateli

 

Editor článků

Umožňuje prodávat, kupovat, směňovat, darovat a jinak disponovat s majetkem uživatelů. Tento modul Vaši návštěvníci ocení, zvýšíte výrazně návštěvnost stránek a posílíte podvědomí o Vaší společnosti.

FAQ

Přehledný modul FAQ (Frequently Asked Questions = často kladené dotazy), slouží pro rychlé odpovědi na často pokládané otázky návštěvníků. Členění do kategorií, formulář pro dotazy.

 

Inzeráty

Publikování nejrůznějších akcí, seminářů, školení či jiných významných událostí. Na jednotlivé akce se lze přihlásit. Akce jsou zobrazeny na webových stránkách formou kalendáře.

Jazykové mutace

Systém umožňuje rozšíření stránek o téměř neomezený počet jazykových verzí. Jednotlivé jazyky mohou mít naprosto nezávislý obsah.Podpora různých jazykových mutací je v dnešní době více než nezbytností. Náš systém dokáže spravovat libovolný počet jazykových verzí z jedné administrace.

 

Kalendář akcí

Publikování nejrůznějších akcí, seminářů, školení či jiných významných událostí. Na jednotlivé akce se lze přihlásit. Akce jsou zobrazeny na webových stránkách formou kalendáře.

Katalog produktů

Nabízíte-li zboží, je vhodné použít modul katalog, který umožňuje přidávání libovolného počtu kategorií, zboží. Umožňuje také přidávání dokumentů, fotografií, videí, stejně tak třídění podle parametrů. Návštěvníci stránek mohou produkty hodnotit a přidávat k nim své komentáře a dotazy na které můžete reagovat.

 

Mailer

Pomocí tohoto modulu můžete aktivně oslovovat zaregistrované užvatele Vašeho webu formou personifikovaných e-mailů. Modul umožňuje tvorbu šablon e-mailů s předdefinovanými parametry (jméno uživatele, e-mail, adresa apod.), které pak automaticky do e-mailu před odesláním doplní z databáze a tento jednotlivě či hromadně odešle v nastavený čas.

Uživatelé a skupiny

Řízení přístupových práv k jednotlivým modulům, sekcím a stránkám. Web může obsahovat uzavřené sekce, přístupné pouze registrovaným uživatelům.