Realizované projekty

Více ukázek
mBlue mBlue
Spin Radio Spin Radio
mBlue mBlue
Avacom Avacom
Biometrie Biometrie
Colgate Colgate
RSBP RSBP
Feelczech Feelczech
Feelczech Feelczech
Tulipa Praha Tulipa Praha
RSBP RSBP
Palmolive Palmolive
Colgate Colgate
IPsecure IPsecure

Corporate Identity, Firemní design, Tvorba loga, Grafický manuál

Budujte profesionální image

Jedním z nejdůležitějších psychologických faktorů, které spolupůsobí při oslovení zákazníka, je firemní design. Důraz by měl být kladen především na detail. Kvalitní logo firmy má vyjadřovat nejen její náplň či zaměření, ale také profesionalitu, solidnost nebo tradici firmy. Zpracování logotypů může být buď čistě typografické, nebo s použitím grafického symbolu.

Grafický manuál

Grafický manuál definuje přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, firemní atributy, jako barvy, písma a další použité grafické prvky. Jeho součástí jsou i grafické návrhy merkantilních tiskovin včetně přesných rozkresů pro jejich opakovanou výrobu.

Firemní designy

Ltyp_1

logotyp

Ltyp_2

vizitky

Ltyp_3

firemní brožury

Ltyp_4

plakáty

Ltyp_5

prezentační stojany

Ltyp_7

produktové katalogy

Ltyp_8

billboardy

Ltyp_9

autopolepy

Corporate Identity - co to je?

Corporate Identity neboli firemní styl je tvořen nejen samotným logotypem, ale zejména souborem pravidel určujících jeho užití v tiskovinách merkantilních (vizitky, hlavičkové papíry, obálky, desky) i reklamních (např. inzerce, letáky, prospekty, katalogy či brožury), případně při webové prezentaci. Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v GRAFICKÉM MANUÁLU.

Výhody grafického manuálu

 • Vzniká v úzké spolupráci s klientem.
 • Po vytvoření se stává závazným pro všechny zaměstnance firmy, zejména marketingové pracovníky.
 • Zajištěna stylová jednota všech tiskovin a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje.
 • Bývá obvyklé a výhodné, když grafický manuál vzniká zároveň s logotypem.
 • Možnost jej také vytvořit dodatečně k již existujícímu a užívanému logotypu.
 • Možnost zavedený logotyp podrobit tzv. redesignu a k takto modernizované podobě loga vytvořit grafický manuál.

Navrhneme

 • Logotyp
 • Vizitky
 • Hlavičkové papíry
 • Razítka
 • Firemní brožury
 • Dopisní obálka
 • Potisk CD/DVD
 • Podpis e-mailu
 • Firemní desky
 • Plakáty
 • Prezentační stojany
 • Produktové katalogy
 • Billboardy
 • Polepy vozidel

Uvedený seznam jsou příklady prvků, které mohou být součástí firmení image. Seznam není konečný a záleží jen na přání klienta, jaké další položky si bude přát.

Přínos Corporate Identity

 • zvýšení image u klientů
 • posílení značky na trhu
 • jednotné podklady pro tiskové výstupy

Mám zájem o CID

Jméno*
Telefon*
E-mail*